مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تیراندازی با کمان در سال 97 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تیراندازی با کمان با حضور عبدالحمید احمدی معاون وزیر ورزش، شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک، دکتر غلامرضا شعبانی بهار و اعضای مجمع برگزار گردید.
مجمع عمومی سالیانه به منظور بررسی عملکرد مالی سال های 1395 و 1396 و عملکرد اجرایی سال 1397، تصویب برنامه عملیاتی و کلیات تقویم ورزشی سال 1398 و ارائه گزارش خزانه دار، حسابرس و بازرس در هتل ورزش تهران برگزار شد.