پایان بخش مقدماتی نخستین مرحله از کاپ آسیایی تیراندازی با کمان در سال ۲۰۱۹ و برتری کمانداران ایران

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، در پایان این دور از مسابقات در بخش کامپوند آقایان :

محمدصالح پالیزبان با کسب 703 امتیاز در جایگاه اول ، اسماعیل عبادی با کسب 702 امتیاز در جایگاه دوم و نیما محبوبی با کسب 692 امتیاز در جایگاه نهم قرار گرفتند.

در بخش تیمی کامپوند آقایان ایران با کسب 2097 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت.

در بخش کامپوند بانوان نیز :

سیده ویدا حلیمیان با کسب 687 امتیاز در جایگاه دوم ، راحله فارسی با کسب 683 امتیاز در جایگاه دهم و گیسا بایبوردی با کسب 665 امتیاز در جایگاه بیست و نهم قرار گرفتند.

در بخش تیمی کامپوند بانوان ایران با کسب 2035 امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت.

در بخش میکس تیم کامپوند ، تیم ملی کشورمان با ترکیب سیده ویدا حلیمیان و محمدصالح پالیزبان با کسب 1390 امتیاز در جایگاه اول قرار گرفت. 

این مسابقات فردا و پس فردا در بخش های انفرادی و تیمی پیگیری خواهد شد.