به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، دوره مربیگری بین المللی درجه 2 در همدان به مدرسی آقای پاسکال رییس کمیته آموزش فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان آغاز شد.