.رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان با رئیس هیئت استان سیستان و بلوچستان دیدار و گفت‌وگو کرد

.به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، دکتر شعبانی‌بهار با احمد بامری رئیس جدید هیئت استان سیستان و بلوچستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد
در این دیدار دکتر شعبانی بهار ضمن ابراز حمایت از کلیه هیئت‌های استانی تیراندازی با کمان، در جریان برنامه‌ها و راهبردهای استان سیستان و بلوچستان در حوزه تیراندازی با کمان قرار گرفت