محمدامین قنبری راهی چین تایپه شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان ، محمدامین قنبری داور آسیایی کشورمان جهت قضاوت مسابقات اسیج دوم کاپ آسیا راهی چین تایپه شد

.این مسابقات از تاریخ ۱۰ مردادماه آغاز و تا ۱۵مرداد ماه ادامه دارد