.معاون وزیر علوم از زحمات دکتر شعبانی بهار در جریان مسابقات یونیورسیاد 2019 ایتالیا تقدیر کرد

.به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، دکتر مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم در پیامی از زحمات دکتر شعبانی‌بهار در سی امین دوره یونیورسیاد 2019 ایتالیا تقدیر و تشکر کرد