.داور بین المللی کشورمان جهت قضاوت در مسابقات مرحله سوم کاپ آسیا راهی فلیپین شد

.به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان ، حسین نصیر نژاد داور بین المللی کشورمان جهت قضاوت درمسابقات مرحله سوم کاپ آسیا راهی فلیپین شد
.این مسابقات از تاریخ ۱۵ شهریورماه آغاز و تا ۲۵شهریور ماه ادامه دارد