از سوی فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان سمینار داوری ایران در سایت این فدراسیون انعکاس یافت.

فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان از 3 داور بین المللی تیراندازی با کمان ایران برای قضاوت در مسابقات جهانی در سال 97 دعوت کرده است.

با پایان مرحله دوم رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان نفرات برتر ریکرو مردان و بانوان مشخص شدند.

مسابقات تیراندازی با کمان مرحله دوم رنکینگ کشوری داخل سالن از مورخه 23 لغایت 24 آذرماه در کرمان برگزار می گردد.