در همایش زنان، دخانیات، سلامت دو بانوی ملی پوش تیراندازی با کمان کشورمان عنوان سفیر مبارزه با دخانیات ایران را کسب نمودند.

فدراسیون تیراندازی با کمان در پی جان باختن هم وطنان عزیزمان در حادثه زلزله 21 آبانماه پیام تسلیت صادر کرد.

سایمون وی مدیر برگزار کننده، داور و عضو هیئت رئیسه تیراندازی با کمان آسیا در سن 69 سالگی بر اثر حمله قلبی دار فانی را ودا گفت.

مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان برگزار شد و  قهرمانان کامپوند مشخص شدند.

مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان در حالی برگزار شد که قهرمانان ریکرو مشخص شدند.