در دومین روز از مسابقات تیراندازی با کمان همبستگی کشورهای اسلامی تیم ریکرو بانوان فینالیست شد.

کمانداران ریکرو کشورمان امروز در بخش تیمی و میکس مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی به رقابت پرداختند.

نتایج دور مقدماتی تیراندازی با کمان در رشته ریکرو بانوان در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در دو بخش انفرادی و تیمی مشخص شد.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان گفت: سرمربی تیم ملی به کسب سهمیه المپیک توسط بانوان امیدوار است.

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تیراندازی با کمان در سال 97 برگزار شد.