فدراسیون تیراندازی با کمان اسامی نفرات اعزامی به مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی اعلام کرد.

مسابقات مرحله هفتم رنکینگ کشوری و فینال فینالیستها با عنوان جام فجر به میزبانی فدراسیون مورخه 24 لغایت 26 بهمن ماه در تهران برگزار شد.

مسابقات مرحله هفتم رنکینگ کشوری و فینال فینالیستها با عنوان جام فجر به میزبانی فدراسیون مورخه 24 لغایت 26 بهمن ماه در تهران در حال برگزاری است.

مسابقات مرحله هفتم رنکینگ کشوری و فینال فینالیست ها با عنوان جام فجر به میزبانی فدراسیون مورخه 24 لغایت 26 بهمن ماه در تهران در حال برگزاری است.