میکس تیم ریکرو ایران در مسابقات جهانی پاراتیروکمان رکورد جهان را زد.

تیم ریکرو معلولان ایران در مرحله مقدماتی مسابقات پاراتیروکمان قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک در رده دوم ایستاد.

تیم کامپوند معلولان ایران در مرحله مقدماتی مسابقات پاراتیروکمان قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک در رده دوم ایستاد.

مسابقات پاراتیرو کمان قهرمانی جهان با تمرین رسمی کمانداران آغاز شد.

دکتر شعبانی‌بهار با اردنر رئیس فدراسیون جهانی دیدار کرد.