شماره خط ورزشکاران رشته ریکرو برای مسابقات انتخابی تیم ملی روز جمعه 27 مهر به پیوست زیر اعلام شد.

Attachments:
Download this file (mr.pdf)ریکرو آقایان309 kB 
Download this file (wr.pdf)ریکرو بانوان289 kB 

جلسه سازمان لیگ تیراندازی با کمان با حضور سرپرستان تیم های شرکت کننده در مسابقات در سالن جلسات فدراسیون برگزار شد.

Attachments:
Download this file (CM.pdf)CM.pdf155 kB 
Download this file (CW.pdf)CW.pdf37 kB 
Download this file (RM.pdf)RM.pdf154 kB 
Download this file (RW.pdf)RW.pdf145 kB 
Download this file (ZL.pdf)ZL.pdf178 kB 

سومین جلسه کارگروه کمان سنتی پیرامون تشکیل لیگ کمان سنتی سال 97 و تدوین آیین نامه لیگ و آیین نامه مسابقات کمان سنتی داخل سالن در محل دفتر دبیر فدراسیون برگزار شد.

در پایان رقابت های لیگ برتر خارج از سالن تیراندازی با کمان که در سایت تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد, تیم پتروکیمیاگرراد قهرمان این رقابتها شد.