هفته سوم و چهارم مسابقات لیگ برتر تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند 19 مرداد به میزبانی هیئت یزد برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، هفته سوم و چهارم مسابقات لیگ برتر خارج از سالن تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند در دو بخش آقایان و بانوان، 19 مرداد به میزبانی هیئت یزد برگزار می‌شود.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

هفته سوم ریکرو مردان؛

میعاد بروجن  _ نفت امیدیه

هیئت کیش _ هیئت یزد

هیئت کرمان _ پاس ناجا

آرمان _ پتروکیمیاگر راد

شهرداری بندرعباس استراحت دارد

هفته چهارم ریکرو مردان؛

میعاد بروجن _ هیئت یزد

نفت امیدیه _ شهرداری بندرعباس

هیئت کیش _ پاس ناجا

هیئت کرمان _ آرمان

پتروکیمیاگرراد استراحت دارد

هفته سوم ریکرو بانوان؛

پاس طلایی _ آرمان

شهرداری بندرعباس - هیئت کرمان

هیئت کیش _ هیئت یزد

میثاق مهر _ پتروکیمیاگر راد

هفته چهارم ریکرو بانوان؛

پاس طلایی _ هیئت کرمان

آرمان _ هیئت یزد

شهرداری بندرعباس _ پتروکیمیاگرراد

هیئت کیش _ میثاق مهر

هفته سوم کامپوند مردان؛

هیئت یزد _ پاس ناجا

هیئت کرمان _ دانشگاه آزاد

شهرداری بندرعباس _ پاس طلایی

هیئت استان مرکزی _ پتروکیمیاگرراد

نفت امیدیه _ آبشار اصفهان

هفته چهارم کامپوند مردان؛

هیئت یزد _ دانشگاه آزاد

پاس ناجا _ پاس طلایی

هیئت کرمان _ پتروکیمیاگرراد

شهرداری بندرعباس _ آبشار اصفهان

هیئت استان مرکزی _ نفت امیدیه

هفته سوم کامپوند زنان؛

شهرداری بندرعباس _ مس کرمان

هیئت یزد _ بیمه ما

ذوب آهن _ هیئت شهرستان اصفهان

پتروکیمیاگرراد استراحت دارد

هفته چهارم کامپوند زنان؛

شهرداری بندرعباس _ بیمه ما

مس کرمان _ پتروکیمیاگرراد

هیئت یزد _ هیئت شهرستان اصفهان

ذوب آهن استراحت دارد