دور سوم و چهارم مسابقات لیگ برتر تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند به میزبانی هیئت یزد برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، دور سوم و چهارم مسابقات لیگ برتر خارج از سالن تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی هیئت یزد برگزار شد که در پایان و در جدول رده بندی تیم های برتر در بخشهای مختلف به شرح زیر است:
ریکرو آقایان: 1- هیئت یزد 12 امتیاز 2- پاس ناجا 12 امتیاز 3- پتروکیمیاگر راد 11 امتیاز 4- میعاد بروجن 10 امتیاز
ریکرو بانوان: 1- پاس طلایی 13 امتیاز 2- هیئت یزد 13 امتیاز 3- شهرداری بنرعباس 13 امتیاز 4- پتروکیمیاگر راد 11 امتیاز
کامپوند آقایان: 1- پاس ناجا 16 امتیاز 2- هیئت یزد 13 امتیاز 3- فولاد مبارکه سپاهان 13 امتیاز4- شهرداری بندرعباس 11 امتیاز
کامپوند بانوان: 1- ذوب آهن 12 امتیاز 2- پتروکیمیاگر راد 11 امتیاز 3- بیمه ما 9 امتیاز 4- هیئت یزد 9 امتیاز
نتایج کامل این مسابقات به شرح زیر است:
دور سوم ریکرو مردان؛
میعاد بروجن 1 _ نفت امیدیه 4
جزیره کیش صفر _ هیئت یزد 5
هیئت کرمان 1 _ پاس ناجا 4
آرمان 3 _ پتروکیمیاگر راد 2
دور چهارم ریکرو مردان؛
میعاد بروجن 4 _ هیئت یزد 1
نفت امیدیه 3 _ شهرداری بندرعباس 2
جزیره کیش صفر _ پاس ناجا 5
هیئت کرمان صفر _ آرمان 5
دور سوم ریکرو بانوان؛
پاس طلایی صفر _ آرمان 5
شهرداری بندرعباس 5 - هیئت کرمان صفر
هیئت کیش صفر _ هیئت یزد 5
میثاق مهر صفر _ پتروکیمیاگر راد 5
دور چهارم ریکرو بانوان؛
پاس طلایی 5 _ هیئت کرمان صفر
آرمان 4_ هیئت یزد 1
شهرداری بندرعباس 2 _ پتروکیمیاگرراد 3
هیئت کیش صفر _ میثاق مهر 5
دور سوم کامپوند مردان؛
هیئت یزد 1_ پاس ناجا 4
هیئت کرمان 5_ دانشگاه آزاد صفر
شهرداری بندرعباس 4 _ پاس طلایی 1
هیئت استان مرکزی صفر _ پتروکیمیاگرراد 5
نفت امیدیه صفر _ فولاد مبارکه سپاهان 5
دور چهارم کامپوند مردان؛
هیئت یزد 5 _ دانشگاه آزاد صفر
پاس ناجا 4 _ پاس طلایی یک
هیئت کرمان 1 _ پتروکیمیاگرراد 4
شهرداری بندرعباس 2 _ فولاد مبارکه سپاهان 3
هیئت استان مرکزی صفر _ نفت امیدیه 5
دور سوم کامپوند زنان؛
شهرداری بندرعباس 2 _ مس کرمان 3
هیئت یزد 1 _ بیمه ما 4
ذوب آهن 5 _ هیئت اصفهان صفر
دور چهارم کامپوند زنان؛
شهرداری بندرعباس 3 _ بیمه ما 2
مس کرمان 2 _ پتروکیمیاگرراد 3
هیئت یزد 4 _ هیئت اصفهان 1