هفته پنجم و ششم رقابت‌های لیگ‌ برتر خارج از سالن تیراندازی با کمان ۱۳ مهر برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، هفته پنجم و ششم لیگ برتر خارج از سالن تیراندازی با کمان با انجام ۸ بازی در رشته‌های ریکرو و کامپوند زنان و مردان به میزبانی ذوب آهن اصفهان در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد.

*برنامه هفته پنجم و ششم لیگ برتر تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند زنان و مردان به شرح زیر است:

هفته پنجم ریکرو مردان؛

میعاد بروجن - شهرداری بندرعباس

هیئت یزد - پاس ناجا

نفت امیدیه - پتروکیمیاکرراد

هیئت کیش - آرمان

هیئت کرمان استراحت دارد

هفته ششم ریکرو مردان؛

میعاد بروجن - پاس ناجا

شهرداری بندرعباس - پتروکیمیاگرراد

هیئت یزد - آرمان

نفت امیدیه - هیئت کرمان

هیئت کیش استراحت دارد

هفته پنجم ریکرو بانوان؛

پاس طلایی - هیئت یزد

هیئت کرمان - پتروکیمیاگرراد

آرمان - میثاق مهر

شهرداری بندرعباس - هیئت کیش

هفته ششم ریکرو بانوان؛

پاس طلایی - پتروکیمیاگرراد

هیئت یزد - میثاق مهر

هیئت کرمان - هیئت کیش

آرمان - شهرداری بندرعباس

هفته پنجم کامپوند مردان؛

هیئت یزد - پاس طلایی

دانشگاه آزاد - پتروکیمیاگرراد

پاس ناجا - آبشار اصفهان

هیئت کرمان - نفت امیدیه

شهرداری بندرعباس - هیئت استان مرکزی

هفته ششم کامپوند مردان؛

هیئت یزد - پتروکیمیاگرراد

پاس طلایی - آبشار اصفهان

دانشگاه آزاد - نفت امیدیه

پاس ناجا - هیئت استان مرکزی

هیئت کرمان - شهرداری بندرعباس

هفته پنجم کامپوند زنان؛

شهرداری بندرعباس - پتروکیمیاگرراد

بیمه ما - هیئت شهرستان اصفهان

مس کرمان - ذوب آهن

هیئت یزد استراحت دارد.

هفته ششم کامپوند زنان؛

شهرداری بندرعباس - هیئت شهرستان اصفهان

پتروکیمیاگرراد - ذوب آهن اصفهان

مس کرمان - هیئت یزد

بیمه ما استراحت دارد.