هفته پنجم و ششم رقابت‌های لیگ‌ برتر خارج از سالن تیراندازی با کمان در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، هفته پنجم و ششم لیگ برتر خارج از سالن تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی ذوب آهن اصفهان در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران انجام شد که در پایان تیم های پاس ناجا، پتروکیمیاگر راد، شهرداری بندر عباس و ذوب آهن صدرنشین بخشهای مختلف شدند.

در جدول رده بندی و تا پایان این هفته از مسابقات تیم های برتر هر بخش به شرح زیر معرفی شدند:

ریکرو آقایان: 1- پتروکیمیاگر راد 21 امتیاز 2- پاس ناجا 19 امتیاز 3- آرمان 18 امتیاز

ریکرو بانوان: 1- شهرداری بندر عباس 21 امتیاز 2- پاس طلایی 20 امتیاز 3- پتروکیمیاگر راد 19 امتیاز

کامپوند آقایان: 1- پاس ناجا 25 امتیاز 2- شهرداری بندرعباس 21 امتیاز 3- پتروکیمیاگر راد 19 امتیاز

کامپوند بانوان: 1- ذوب آهن 16 امتیاز 2- پتروکیمیاگر راد 15 امتیاز 3- شهرداری بندرعباس 14 امتیاز

نتایج هفته پنجم و ششم لیگ برتر تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند زنان و مردان به شرح زیر است:

هفته پنجم ریکرو مردان:

میعاد بروجن ۳ - ۲ شهرداری بندرعباس
هیئت یزد صفر - ۵ پاس ناجا
نفت امیدیه صفر - ۵ پتروکیمیاکرراد
هیئت کیش صفر - ۵ آرمان
هیئت کرمان استراحت

هفته ششم ریکرو مردان:

میعاد بروجن ۳ - ۲ پاس ناجا
شهرداری بندرعباس صفر - ۵ پتروکیمیاگرراد

هیئت یزد صفر - ۵ آرمان
نفت امیدیه ۴ - ۱ هیئت کرمان
هیئت کیش استراحت

هفته پنجم ریکرو بانوان:

پاس طلایی ۵ - صفر هیئت یزد
هیئت کرمان صفر - ۵ پتروکیمیاگرراد
آرمان ۳ - ۲ میثاق مهر
شهرداری بندرعباس ۵ - صفر هیئت کیش

هفته ششم ریکرو بانوان:

پاس طلایی ۲ - ۳ پتروکیمیاگرراد
هیئت یزد ۰ - ۵ میثاق مهر
هیئت کرمان صفر - صفر هیئت کیش
آرمان ۲ - ۳ شهرداری بندرعباس

هفته پنجم کامپوند مردان:

هیئت یزد صفر - ۵ پاس طلایی
دانشگاه آزاد صفر - ۵ پتروکیمیاگرراد
پاس ناجا ۴ - ۱ فولاد مبارکه اصفهان
هیئت کرمان ۱ - ۴ نفت امیدیه
شهرداری بندرعباس ۵ - صفر هیئت استان مرکزی

هفته ششم کامپوند مردان:

هیئت یزد صفر - ۵ پتروکیمیاگرراد
پاس طلایی ۱ - ۴ فولاد مبارکه سپاهان
دانشگاه آزاد صفر - ۵ نفت امیدیه
پاس ناجا ۵ - صفر هیئت استان مرکزی
هیئت کرمان صفر - ۵ شهرداری بندرعباس

هفته پنجم کامپوند زنان:

شهرداری بندرعباس ۳ - ۲ پتروکیمیاگرراد
بیمه ما ۴ - ۱ هیئت شهرستان اصفهان
مس کرمان ۴ - ۱ ذوب آهن
هیئت یزد استراحت

هفته ششم کامپوند زنان:

شهرداری بندرعباس ۴ - ۱ هیئت شهرستان اصفهان

پتروکیمیاگرراد ۲ - ۳ ذوب آهن اصفهان

مس کرمان ۴ - ۱ هیئت یزد

بیمه ما استراحت