لیگ برتر تیراندازی با کمان خارج از سالن کشور، از 15 اردیبهشت ماه 96 در رشته های ریکرو و کامپوند آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، هفته نخست لیگ برتر تیراندازی با کمان خارج از سالن در دو بخش زنان و مردان از 15 اردیبشت ماه در سایت تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی آزادی تهران به میزبانی تیم آرمان برگزار می شود.

برنامه هفته اول لیگ برتر در بخش های مختلف به شرح زیر است:

*ریکرو آقایان:

دور اول: میعاد بروجن – استراحت، هیئت کرمان – هیئت کیش، آرمان – نفت امیدیه، پتروکیمیاگرراد – هیئت یزد، ناجا – استقلال جنید

دور دوم: میعاد بروجن – هیئت کیش، نفت امیدیه – استراحت، هیئت کرمان – هیئت یزد، آرمان – استقلال جنید، پتروکیمیاگرراد - ناجا

*ریکرو بانوان:

دوره اول: پاس طلایی – هیئت کیش، میثاق مهر – استقلال جنید، پتروکیمیاگرراد- آرمان، هیئت یزد – هیئت کرمان

دور دوم: پاس طلایی – استقلال جنید، هیئت کیش - آرمان، میثاق مهر – هیئت کرمان، پتروکیمیاگرراد – هیئت یزد

*کامپوند مردان:

دور اول: هیئت یزد – استقلال جنید، هیئت استان مرکزی – هیئت کرمان، نفت امیدیه – ناجا، آبشار اصفهان – هیئت گیلان، پتروکیمیاگرراد – پاس طلایی

دور دوم: هیئت یزد – هیئت کرمان، استقلال جنید – ناجا، هیئت استان مرکزی – هیئت گیلان، نفت امیدیه – پاس طلایی، آبشار اصفهان – پتروکیمیاگرراد

*کامپوند بانوان:

دور اول: استقلال جنید – استراحت، ذوب آهن – هیئت یزد، هیئت شهرستان اصفهان – مس کرمان، پتروکیمیاگرراد – بیمه ما

دور دوم: استقلال جنید – هیئت یزد، مس کرمان – استراحت، ذوب آهن – بیمه ما، هیئت شهرستان اصفهان – پتروکیمیاگرراد