هفته پايانی ليگ برتر تيراندازی با کمان سوم و چهارم ديماه در سايت تيراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.


به گزارش روابط عمومی فدراسيون تيراندازی با کمان؛ هفته پايانی (فينال) رقابت‌های ليگ برتر خارج از سالن تيراندازی با کمان در رشته‌های ريکرو و کامپوند زنان و مردان سوم و چهارم ديماه به ميزبانی کيان سازه چکاد در سايت تيراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. فينال و مراسم اختتاميه اين مسابقات چهارم دی برگزار می شود. برنامه اين هفته از مسابقات به شرح زير است:
کامپوند بانوان:
مس کرمان _ روشنکار آبيک
کيان سازه چکاد _ شهرداری آبيک
مس کرمان _ شهرداری آبيک
روشنکار آبيک _ پترو کيمياگر راد
کامپوند مردان:
مقاومت ب کرمانشاه _ رهنمای رامسر
کيان سازه چکاد _ ويلانچ گيلان
هيئت البرز _ شهرداری آبيک
ريکرو بانوان:
مس کرمان _ هيئت گيلان
هيئت کيش _ هيئت بوشهر
ريکرو مردان:
هيئت کيش _ هيئت بوشهر
نفت اميديه _ مقاومت ب کرمانشاه
بيمکث _ هيئت البرز
کيان سازه چکاد _ عقيدتی سياسی نزاجا اردبيل