دور سوم و چهارم مسابقات لیگ برتر تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند به میزبانی هیئت یزد برگزار گردید.

دهمین دوره مسابقات لیگ برتر تیراندازی با کمان با رقابت تیم‌ها در ریکرو و کامپوند زنان و مردان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، هفته نخست لیگ برتر تیراندازی با کمان خارج از سالن در دو بخش زنان و مردان در سایت تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی آزادی تهران به میزبانی تیم آرمان برگزار شد که پس از برگزاری این مسابقات در دورهای اول و دوم، رده بندی تیم های شرکت کننده در جدول بخش های مختلف به شرح زیر اعلام شد

هشتمین دوره لیگ برتر تیراندازی باکمان با معرفی تیم های برتر به پایان رسید.

هفته پايانی ليگ برتر تيراندازی با کمان سوم و چهارم ديماه در سايت تيراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.