با رای اعضای مجمع تفضل روحانی به عنوان رئیس هیات تیراندازی با کمان استان فارس برای مدت چهار سال برگزیده شد.

طی برگزاری مجمع انتخاباتی حمیدرضا یاری با کسب اکثریت آراء به مدت ۴ سال به عنوان رئیس هیئت تیر اندازی با کمان استان همدان انتخاب شد.

دوره مربیگری درجه یک تیراندازی با کمان به مدت 6 روز در اصفهان در حال برگزاری می باشد.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در حکمی، منصور کردی را به سمت سرپرست هیئت تیراندازی با کمان استان مرکزی منصوب کرد.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در حکمی، سید رضا گسگری را به عنوان سرپرست هیئت تیراندازی با کمان استان گیلان منصوب کرد.