امروز سه شنبه راس ساعت ۱۹ مراسم افتتاحیه آکادمی تخصصی تیراندازی با کمان استان مرکزی در محل آکادمی این استان برگزار می شود. از تمامی علاقمندان دعوت می شود تا با حضور سبز خود در این افتتاحیه موجب دلگرمی بانیان این مجموعه ارزشمند گردید.

3 خبر از استان آذربایجان شرقی در رشته تیراندازی با کمان

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان فارس طی احکام جداگانه های دبیر و رئیس کمیته روابط عمومی این هیئت استان را منصوب کرد.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در حکمی، جواد کمی پور را به سمت سرپرست هیئت تیراندازی با کمان استان ایلام منصوب کرد.

دو خبر تیراندازی با کمان از استان گیلان.