رضا رضایی به عنوان رییس هیات تیراندازی با کمان استان خوزستان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مجمع انتخاباتی رییس هیات تیراندازی با کمان استان خوستان با حضور مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان برگزار شد.
سرپرست فدراسیون تیراندازی با کمان در این مجمع حضور نداشت و برای برگزاری این مجمع به افشین حیدری مدیرکل ورزش خوزستان تفویض داده بود.
این مجمع با حضور ۱۲ عضو برگزار شد.
رضا رضایی تنها کاندیدای احراز ریاست هیات تیراندازی با کمان بود که در پایان با کسب حداکثر آرای ماخوذه برای چهار سال سکان دار این هیات شد.