طی برگزاری مجمع انتخاباتی حمیدرضا یاری با کسب اکثریت آراء به مدت ۴ سال به عنوان رئیس هیئت تیر اندازی با کمان استان همدان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مجمع انتخابی رئیس هیئت تیراندازی باکمان استان همدان با حضور رسول منعم مدیرکل ورزش و جوانان استان و جهانبخش ایزدپور نماینده فدراسیون تیراندازی با کمان برگزار شد.

این مجمع با حضور ۱۵ عضو و ۲ کاندیدا در سالن کنفرانس مجموعه ورزشی شهید شمسی پور همدان برگزار و در پایان حمیدرضا یاری با کسب ۱۳ رای موافق از ۱۵ رای ماخوذه برای ۴ سال به عنوان رئیس جدید هیئت تیر اندازی با کمان استان همدان انتخاب شد.

مهدی حضرتی دیگر کاندیدای این هیئت یک رای کسب کرد و یک رای نیز سفید به گوی انداخته شد.