در راستای ترویج و توسعه تیراندازی با کمان در سطوح مختلف کشور مرحله ی اول توزیع کمان توسط فدراسیون تیراندازی با کمان صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، بنا بر تصمیم شورای مشورتی فدراسیون تیراندازی با کمان با نمایندگان منتخب استان ها و در راستای ترویج و توسعه تیراندازی با کمان در سطوح مختلف کشور مرحله ی اول توزیع کمان توسط فدراسیون تیراندازی با کمان انجام پذیرفت که براین اساس تعداد 10 عدد کمان به 10 هیئت استانی به تعداد کل 100 عدد اهداء گردید.
ضمنا سایر استانها 1 تا 2 ماه آینده بخش اول تجهیزات خود را دریافت می کنند.
شایان ذکر است، استانهای قم، لرستان، فارس، کرمانشاه، خوزستان، آذربایجان غربی، بوشهر، هرمزگان، مرکزی و یزد کمان های خود را دریافت کردند.