هفته ششم رقابت‌های لیگ تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، ششمین هفته از مسابقات لیگ تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند در بخش مردان به میزبانی هیئت قم، مس کرمان و هیئت کرمان روز پنجشنبه هشتم آذرماه در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.
مسابقات این هفته به شرح زیر است:
ریکرو آقایان :
دور هفتم:
هیئت کرمان – هیئت کیش
امپراطوری کاشی و سنگ سامان همدان - میعاد بروجن
فولاد مبارکه سپاهان – هیئت قم
ناجا - استراحت
نفت امیدیه – کمانداران پایتخت
دور هشتم:
هیئت کرمان – میعاد بروجن
هیئت کیش – هیئت قم
امپراطوری کاشی و سنگ سامان همدان – استراحت
فولاد مبارکه سپاهان – کمانداران پایتخت
ناجا – نفت امیدیه
کامپوند آقایان:
دور پنجم:
بیمه سینا – سولار پلیمر البرز
ققنوس خرمدره – کنگره 60
ناجا – فولاد مبارکه سپاهان
ویلانچ گیلان – نفت امیدیه
دور ششم:
بیمه سینا – نفت امیدیه
فولاد مبارکه سپاهان –ویلانچ گیلان
کنگره 60 – ناجا
سولار پلیمر البرز – ققنوس خرمدره
در جدول رده بندی و تا قبل از برگزاری این هفته از مسابقات تیم های برتر به شرح زیر است:
ریکرو بانوان:1- هیئت کیش 19 امتیاز 2- یاران جنوب کوشک شهرکرد 18 امتیاز 3- امپراطوری کاشی و سنگ سامان همدان 16 امتیاز
ریکرو آقایان: 1- امپراطوری کاشی و سنگ سامان همدان 27 امتیاز 2- ناجا 23 امتیاز 3- فولاد مبارکه سپاهان 18 امتیاز
کامپوند آقایان: 1- ناجا 18 امتیاز – 2- سولار پلیمر البرز 15 امتیاز – 3- فولاد مبارکه سپاهان 15 امتیاز
کامپوند بانوان: 1- سولار پلیمر البرز 12 امتیاز 2- مس کرمان 9 امتیاز 3- امپراطوری کاشی و سنگ سامان همدان 8 امتیاز