رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در حکمی، سید رضا گسگری را به عنوان سرپرست هیئت تیراندازی با کمان استان گیلان منصوب کرد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، محمد علی شجاعی، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در حکمی، سید رضا گسگری را به عنوان سرپرست هیئت تیراندازی با کمان استان گیلان منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است:
شایسته است ضمن انجام امور محوله حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به فراهم نمودن مقدمات برگزاری انتخابات رئیس هیئت اقدام نمایید.