رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در حکمی، منصور کردی را به سمت سرپرست هیئت تیراندازی با کمان استان مرکزی منصوب کرد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، بر اساس پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در ابلاغی از سوی محمد علی شجاعی رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان، منصور کردی به عنوان سرپرست هیئت تیراندازی با کمان استان مرکزی منصوب شد.
در بخشی از این ابلاغ آمده است:
شایسته است ضمن انجام امور محوله حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به فراهم نمودن مقدمات برگزاری انتخابات رئیس هیئت اقدام نمایید.