دوره مربیگری درجه یک تیراندازی با کمان به مدت 6 روز در اصفهان در حال برگزاری می باشد.

در راستای ارتقاء سطح علمی مربیان و پیرو مجوز صادره از طرف فدراسیون تیراندازی با کمان دوره مربیگری درجه یک تیراندازی با کمان با حضور 18 نفر از مربیان واجد شرایط کشور از استانهای البرز، هرمزگان، فارس، تهران، خراسان رضوی، مازندران، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و اصفهان در محل آکادامی پایگاه قهرمانی استان اصفهان در حال برگزاری می باشد.

در این دوره که زیر نظر دکتر کردی مدرس فدراسیون به مدت 6 روز برگزار خواهد شد نفرات شرکت کننده علاوه بر مباحث تئوری و تخصصی در کارگاههای عملی نیز حضور خواهند داشت و براساس ضوابط موجود 7 کارگاه تخصصی ر علوم مختلف ورزشی را طی خواهند نمود.

این دوره توسط هیئت تیراندازی با کمان استان اصفهان زیر نظر فدراسیون و با همکاری هیئت شهرستان اصفهان در حال برگزاری است.