قبل از شروع ثبت نام آنلاین موارد زیر را آماده داشته باشید و به نکات زیر توجه کنید:

  • تصویر فیش واریزی به مبلغ 400.000 ریال به شماره کارت 5041721071655873 بانک رسالت به نام فدراسیون تیراندازی باکمان (تاریخ و مبلغ فیش ارسالی مشخص باشد)
  • تصویر آخرین مدرک تحصیلی
  • اسکن عکس پرسنلی بر اساس ضوابط استاندارد (اضافات عکس برش داده شود)
  • در صورت داشتن مدارک مربیگری، داوری و مدرسی آماده کردن تصویر مربوط به آن
  • افرادی که متقاضی کارت عضویت دو ساله می باشند می توانند با واریز مبلغ 900.000 ریال کارت عضویت دو ساله دریافت کنند.

 

نکته 1: لازم به ذکر است فعایت تمامی داوران، مربیان و ورزشکاران در عرصه ملی و بین المللی منوط به داشتن کارت عضویت می باشد.

نکته 2: اعتبار کارت صادر شده از تاریخ صدور به مدت 365 روز می باشد.

برای تکمیل فرم عضویت کلیک کنید.