ستاد مقابله با کرونا در ورزش اطلاعیه شماره ۱۴ خود را به شرح زیر صادر کرد:

پیرو مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، تمرینات تیم‌های ورزشی با تماس بدنی کم از اول خردادماه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با تشخیص و نظارت فدراسیون #پزشکی ورزشی مجاز است.

همچنین برگزاری مسابقات در رشته‌های ورزشی با تماس بدنی کم، از ۲۲ خردادماه بدون حضور تماشاگر و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تحت نظارت دقیق فدراسیون پزشکی ورزشی مجاز می‌باشد.

photo ۲۰۲۰ ۰۵ ۱۷ ۱۹ ۴۸ ۲۹