تمرینات تیم های ریکرو وکامپوند باشگاه فولاد مبارکه سپاهان باحضور مدیرعامل باشگاه رسما آغاز گردید.

به منظور حضور پرقدرت در مسابقات لیگ باشگاههای کشور تمرینات تیم های ریکرو وکامپوند مردان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان زیر نظر مصطفی حبیبیان در سایت اختصاصی باشگاه آغاز گردید.محمدرضاساکت مدیرعامل باشگاه باحضور درتمرین تیم ضمن خداقوت به مربیان وورزشکاران برحمایت باشگاه جهت افتخارآفرینی کمانداران در عرصه های ملی وبین المللی تاکید نمود.