دکتر شعبانی بهار طی حکمی مهندس بهرام ملکی را به عنوان رییس کمیته تیم های ملی پایه منصوب کرد.

 

1

در این حکم آمده است:

جناب آقای مهندس بهرام ملکی

           نظر به اهمیت وجایگاه تیم های ملی پایه در توسعه پایدار ورزش تیراندازی با کمان و تجارب ارزنده اجرایی و مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان "رئیس کمیته تیم های ملی پایه " این فدراسیون منصوب می شويد.

            امید است با اتکال به خداوند منان و برنامه ریزی های لازم با بهره مندی از ظرفیت های فدراسیون، باشگاهی، هیات های استانی و مشارکت و همفکری با متخصصین و دست اندرکاران ورزش مفرح و ملی مذهبی تیراندازی با کمان در تحقق اهداف مشروح ذیل از جمله:

توفيقات روزافزون جنابعالی را از درگاه احديت خواستارم.

3

 

 

همچنین اولین جلسه کمیته تیم های ملی پایه با حضور رییس فدراسیون، رییس کمیته، مربیان تیم های ملی و رییس سازمان تیم های ملی تشکیل شد. در این جلسه حاضرین در ارتباط با فعالیت های کمیته، برنامه های آتی، نحوه انتخاب مربیان تیم های ملی و برگزاری مسابقه انتخابی تیم های ملی در رده های پایه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

2

شایان ذکر است که کمیته تیم های ملی پایه با اهداف زیر تشکیل شده است:

برنامه ریزی و تدوین فرآیندی موثر و کارآمد برای انتخاب تیم های ملی نونهالان و نوجوانان

پشتوانه سازی سیستماتیک برای تقویت تیم های ملی جوانان و بزرگسالان

ارایه برنامه به هیات های استانی برای توسعه تیراندازی باکمان در بین نونهالان و نوجوانان

تهیه و تنظیم تقویم فعالیت ها در مقاطع زمانی کوتاه مدت و بلند مدت

برنامه ریزی برای حضور موثر و منظم تیم های ملی نونهالان و نوجوانان در مسابقات برون مرزی

برنامه ریزی برای تشکیل اردوی آمادگی تیم های ملی پایه