دبیرکل فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان اعلام کرد؛ رشته کامپوند علاوه بر حضور در بازی‌های آسیایی 2022 در المپیک 2028 نیز حضور خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، تام دیلن، دبیرکل فدراسیون جهانی در دیدار با دکتر شعبانی‌بهار، درخصوص آخرین نتیجه پیگیری فدراسیون ایران از وضعیت کامپوند در بازی‌های آسیایی 2022، اعلام کرد، که نه تنها کامپوند در بازی‌های آسیایی 2022 حضور خواهد داشت، بلکه با پیگیری‌های فدراسیون جهانی، این رشته ورزشی در المپیک 2028 نیز حضور خواهد داشت.