کماندار المپیکی کشورمان گفت: امیدوارم رکوردهای مسابقات سوئیس و پاریس و همچنین میانگین رکوردهای اردوها و تمرینات که ثبت کردم را بتوانم در المپیک تکرار کنم.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، میلاد وزیری، کماندار المپیکی کشورمان درخصوص اردوی ترکیه اظهار داشت: اردوی ترکیه اردوی آمادگی خوبی برای حضور در توکیو بود و 12 روز طول کشید و در کنار ورزشکارانی از ترکیه و کانادا که مثل خودمان تک سهمیه بودند تمرین کردم. این ورزشکاران از نامداران رشته تیراندازی با کمان هستند و شانس مدال در المپیک را دارند.

وی تاکید کرد: آمادگی خوبی به دست آوردم و رقابت خوبی را نیز با این کمانداران انجام دادم و در نهایت چهارشنبه گذشته به تهران برگشتم و امروز عازم المپیک می‌شوم.

وزیری افزود: امیدوارم رکوردهای مسابقات سوئیس و پاریس و همچنین میانگین رکوردهای اردوها و تمرینات که ثبت کردم را بتوانم در المپیک تکرار کنم و در نهایت نتیجه خوبی کسب کنم.