اطلاعیه ثبت نام انتخاب رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با کمان به منظور انتخاب رئیس فدراسیون در سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. اطلاعیه ثبت نام انتخابات فدراسیون به شرح زیر است:

اطلاعیه ثبت نام انتخاب رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان

 مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با کمان به منظور انتخاب رئیس فدراسیون در سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد، بدین وسیله از کلیه افراد واجد شرایط علاقمند به احراز پست ریاست فدراسیون دعوت بعمل می آید جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز از تاریخ18/10/1400 تا 29/10/1400 (به غیر از روزهای تعطیل ) به مدت ۱۰ روز کاری از ساعت ۹ الی ۱۵ به دبیرخانه مجمع واقع در تهران - خیابان مفتح جنوبی - خیابان شهید ورزنده - دفتر امور مشترک فدراسیون ها - طبقه سوم-فدراسیون تیراندازی با کمان مراجعه نمایند.

شرایط عمومی نامزدها:

الف) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ب) تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ج) عدم سوء پیشینه موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی براساس احکام قطعی مراجع قضایی با تایید مراجع ذیصلاح

د) دارا بودن حداقل سن ۳۵ سال و حداکثر ۶۵ سال

ر) دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و داشتن ۵ سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش بودن شرط وثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز ثبت نام :

۱. اصل و تصویر مدرک تحصیلی

۲. یک قطعه عکس ۳۶۴ با زمینه روشن

٣. اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی

۴. تکمیل فرم های ثبت نام ( فرم یک تا چهار) با توجه به نوع اعلام آمادگی داوطلب «هر گونه

خط خوردگی، لاک گرفتگی، عدم امضاء یا مهر با اثر انگشت موجب ابطال فرم ها خواهد شد.»

۵. گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

۶. تعهد مبنی بر عدم تصدی شغل دیگر پس از انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون

۷. اصل و تصویر مدارک سوابق مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش و تربیت بدنی

8. اعلام کتبی اسامی نامزدهای پست های هیات رئیسه ( نواب رئيس، خزانه دار و کارشناسان خبره)

9. ارائه موافقت کتبی نامزدهای پیشنهادی نواب رئیس، خزانه دار و کارشناسان خبره.

توضیحات :

- اصل مدارک فوق پس از تطبیق با تصویر آن عودت می گردد.

- تصویر مدارکی که به تایید و امضاء دبیر مجمع رسیده است، قابل رسیدگی می باشد.

– اخذ مدارک از داوطلب به معنی قطعیت پذیرفته شدن وی به عنوان داوطلب نمی باشد.

- مراحل تکمیل فرم و ارایه مدارک در محل دبیرخانه فدراسیون انجام می شود.

- حضور داوطلب یا وکیل قانونی با ارایه وکالت نامه رسمی جهت ثبت نام الزامی است.

- داوطلب باید گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد را حداکثر تا ۱۰ روز بعد از پایان ثبت نام به دبیر مجمع ارایه نمایند.

- حضور بازنشستگان منوط به داشتن شرایط و استثنائات قانون اصلاح منع به کارگیری بازنشستگان می باشد.

1.تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲. مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مرتبط با امور مالی

٣. دارا بودن حداقل۵ سال سابقه حسابداری یا تصدی امور مالی

۴. نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری

5. دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت از انجام وظیفه عمومی (برای آقایان)

شرایط عمومی نامزدها:

الف) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ب) تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ج) عدم سوء پیشینه موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی براساس احکام قطعی مراجع قضایی با تایید مراجع ذیصلاح

د) دارا بودن حداقل سن ۳۵ سال و حداکثر ۶۵ سال

ر) دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و داشتن ۵ سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش بودن شرط وثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز ثبت نام :

۱. اصل و تصویر مدرک تحصیلی

۲. یک قطعه عکس ۳۶۴ با زمینه روشن

٣. اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی

۴. تکمیل فرم های ثبت نام ( فرم یک تا چهار) با توجه به نوع اعلام آمادگی داوطلب «هر گونه

خط خوردگی، لاک گرفتگی، عدم امضاء یا مهر با اثر انگشت موجب ابطال فرم ها خواهد شد.»

۵. گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

۶. تعهد مبنی بر عدم تصدی شغل دیگر پس از انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون

۷. اصل و تصویر مدارک سوابق مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش و تربیت بدنی

8. اعلام کتبی اسامی نامزدهای پست های هیات رئیسه ( نواب رئيس، خزانه دار و کارشناسان خبره)

9. ارائه موافقت کتبی نامزدهای پیشنهادی نواب رئیس، خزانه دار و کارشناسان خبره.

توضیحات :

- اصل مدارک فوق پس از تطبیق با تصویر آن عودت می گردد.

- تصویر مدارکی که به تایید و امضاء دبیر مجمع رسیده است، قابل رسیدگی می باشد.

– اخذ مدارک از داوطلب به معنی قطعیت پذیرفته شدن وی به عنوان داوطلب نمی باشد.

- مراحل تکمیل فرم و ارایه مدارک در محل دبیرخانه فدراسیون انجام می شود.

- حضور داوطلب یا وکیل قانونی با ارایه وکالت نامه رسمی جهت ثبت نام الزامی است.

- داوطلب باید گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد را حداکثر تا ۱۰ روز بعد از پایان ثبت نام به دبیر مجمع ارایه نمایند.

- حضور بازنشستگان منوط به داشتن شرایط و استثنائات قانون اصلاح منع به کارگیری بازنشستگان می باشد.

خزانه دار پیشنهادی داوطلب ریاست فدراسیون بایستی واجد شرایط ذیل باشد.(بند ۲ ماده ۲۹ اساسنامه فدراسیون های ورزشی):

1.تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲. مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مرتبط با امور مالی

٣. دارا بودن حداقل۵ سال سابقه حسابداری یا تصدی امور مالی

۴. نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری

۵. دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت از انجام وظیفه عمومی (برای آقایان)

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction