رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان طی حکمی رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان ایلام را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، دکتر غلامرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان طی حکمی جواد کمی پور را به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان ایلام منصوب کرد.
در بخشی از متن این حکم آمده است:
با عنایت به انتخاب جنابعالی در جلسه ی مجمع انتخاباتی رئیس هیئت استان ایلام مطابق با صورتجلسه ی شماره 204/14227 مورخه 97/10/08 و همچنین با استناد به ماده 15 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به موجب این حکم جنابعالی به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان ایلام منصوب می گردید.

تصویر این حکم به شرح زیر است: