اولین دوره یکروزه کارگاه بازاریابی و درآمدزایی در ورزش به میزبانی هیات تیراندازی با کمان استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی با کمان استان تهران؛ این دوره در راستای اهداف پیش بینی شده این رشته و همسو با برنامه های آموزشی در جهت ترویج روش های بازاریابی و درآمدزایی و همچنین مرتفع نمودن نیازهای ورزشکاران و جامعه تیراندازی با کمان پایتخت، برگزار شد.

گفتنی است این دوره امروز پنجشنبه با مدرسی اساتید خبره پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم کشور در مجموعه ورزشی پردیسان انجام شد.