جلسه کمیته فنی فدراسیون تیراندازی با کمان امروز (سه شنبه) برگزار شد.