با سلام و احترام،
     به اطلاع میرساند مسابقات یونیورسیاد دانشجوئی تیر ماه سال آینده در کشور ایتالیا برگزار می گردد.
لذا خواشمند است رؤسای محترم با هماهنگی هیئت ورزش های دانشجوئی انتخابی را با توجه به شرایط ذیل تا تاریخ 97/10/15 برگزار و نتایج را به صورت کتبی به فدراسیون اعلام نمائید.
*شرایط شرکت کنندگان در مسابقات:
ـ متولدین 72/10/11 به بعد حق شرکت در مسابقات را دارند.
ـ ارائه کارت دانشجویی معتبر.
ـ ارائه گواهی اشتغال به تحصیل.
ـ داشتن بیمه ورزشی معتبر.
ـ مسابقات فقط در ماده کامپوند ( آقایان و بانوان ) در بخش مقدماتی و حذفی برگزار گردد.
ـ هر استان نفرات اول تا سوم را به همراه رکورد اعلام نماید.
ـ نفرات معرفی شده پس از بررسی فنی و تائید ، به مسابقات انتخابی تیم ملی دانشجویان که اواخر بهمن برگزار می گردد، دعوت خواهند شد.