با سلام و احترام
    به استحضار می رساند، مجمع عمومی سالیانه به منظور بررسی عملکرد مالی سال های 1395 و 1396 و عملکرد اجرایی سال 1397، تصویب برنامه عملیاتی و کلیات تقویم ورزشی سال 1398 و ارائه گزارش خزانه دار و حسابرس و بازرس محترم روز سه شنبه مورخ 30 بهمن ماه در تهران طبق برنامه ذیل برگزار خواهد شد، لذا بدینوسیله از جنابعالی دعوت بعمل می آید در جلسه مذکور حضور بهم رسانید.
1- ورود روسای محترم هیئت ها روز دوشنبه مورخ 29 بهمن ساعت 14 به بعد
2- جلسه مسئولین فدراسیون و روسای محترم هیئت های ورزشی روز سه شنبه 30 بهمن ساعت 9
3- جلسه مجمع عمومی روز سه شنبه مورخه 30 بهمن ساعت 14
4- خروج مدعوین روز سه شنبه مورخ 30 بهمن  بعد از جلسه مجمع
نشانی محل برگزاری جلسه نشست استانی، مجمع عمومی و هتل محل اسکان:
تهران – خیابان فاطمی – خیابان حجاب – جنب کانون پرورش فکری – پلاک 16 – هتل ورزش تهران