وزیر ورزش و جوانان در احکامی جداگانه هیات مدیره جدید صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور را ‏تعیین کرد.‏


به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزشو جوانان، دکتر مسعود سلطانی فر در احکامی جداگانه، « غلامحسین حسینی »، « محمد ‏جمشیدی » و « مرتضی فرجی » را به عنوان اعضای هیات مدیره جدید صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش ‏کشور تعیین کرد.‏

در متن احکام دکتر سلطانی فر برای اعضای جدید آمده است:‏
با عنایت به تعهد و تجربه جنابعالی، به استناد صورتجلسه مورخ 13 تیرماه 96 هیات امنای صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان ‏و پیشکسوتان ورزش کشور، بدینوسیله به عنوان " عضو هیات مدیره " این صندوق تعیین می شوید.‏
امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های قانونی، مطابق با اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه ‏صندوق و با هماهنگی سایر اعضای هیات مدیره، موفق و موید باشید.‏