مسابقات فینال فینالیستهای تیراندازی با کمان فردا (شنبه) در سایت تخصصی تیراندازی باکمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی باکمان، فردا شنبه مسابقات فینال فینالیستهای تیراندازی با کمان پس از برگزاری شش مرحله در استانهای مختلف در سایت تخصصی تیراندازی باکمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد، این مسابقات از ساعت ۱۰ تا ۱۲ می باشد.