حضور دکتر غلامرضا شعبانی بهار ، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان و مریم دباغ ، سرپرست امور نایب رئیسی بانوان این فدراسیون در نشست هماهنگی - توجيهی سرپرستان تيم های اعزامی به بازی های آسيايی - جاكارتا ٢٠١٨.