فیلم اهدای مدال بازیهای آسیایی جاکارتا 2018 توسط فرشته قربانی ملی پوش تیراندازی با کمان کشورمان به مقام معظم رهبری.