مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان در رشته های ریکرو و کامپوند و در دو بخش پسران و دختران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان نوجوانان و جوانان به میزبانی فدراسیون تیراندازی با کمان مورخه 11 لغایت 12 بهمن ماه در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.
برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
11 بهمن ماه- رشته ریکرو – پسران و دختران ( نوجوانان و جوانان) نوجوانان 60 متر و جوانان 70 متر
12 بهمن ماه - رشته کامپوند – پسران و دختران ( نوجوانان و جوانان ) نوجوانان و جوانان 50 متر