دکتر غلامرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان و دکتر محمد رضا دهخدا، رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی از سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران و مسابقات تیراندازی با کمان دانشجویان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، دکتر غلامرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان، دکتر محمد رضا دهخدا، رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی به همراه بهزاد پاکزاد سرپرست امور دبیری فدراسیون تیراندازی با کمان و دکتر صفاری نایب رئیس فدراسیون دانشگاهی، از رقابت های انتخابی تیم ملی دانشجویان اعزامی به سی امین یونیورسیاد دانشجویان جهان و همچنین سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران بازدید کردند.