بخش تیمی دومین دوره مسابقات بین المللی کمان سنتی جام ژئوپارک ارس با قهرمانی تیم ملی ایران به پایان رسید. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، بخش تیمی دومین دوره مسابقات بین المللی کمان سنتی جام ژئوپارک ارس باحضور ۷ تیم از ۵ کشور ایران، ترکیه، آذربایجان، افغانستان و عراق در تاریخ 17 اسفند میزبانی سازمان منطقه آزاد وتجاری صنعتی  ارس در شهرستان جلفا در دوبخش آقایان و بانوان برگزارگردید که نتایج بخش تیمیاین مسابقات بشرح ذیل میباشد:

دربخش آقایان: تیم (ب) ایران مقام اول،تیم (الف) ایران مقام دوم،تیم ترکیه مقام سوم

و در بخش بانوان تیم الف ایران مقام اول،تیم ترکیه مقام دوم،تیم (ب)ایران مقام سوم