دکتر شعبانی بهار صبح امروز چهارشنبه 22 اسفند با ورزشکاران حاضر در اردوی تیم ملی دیدار کرد. 

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، صبح امروز دکتر شعبانی بهار رییس فدراسیون تیراندازی با کمان با ورزشکاران تیم ملی حاضر در اردو دیدار کردند.

دکتر شعبانی بهار ضمن تبریک سال جدید و بازدید از روند آماده سازی تیم های ملی، پاداش و عیدی ملی پوشان را در قالب کارت هدیه به ورزشکاران تقدیم کرد.

همچنین در این دیدار، مربیان تیم های ملی گزارشی از روند اردوها و آمادگی ورزشکاران حاضر در اردو و همچنین مسابقات آتی ارایه کردند.