مجمع هیأت تیراندازی با کمان استان زنجان برگزار و در این مجمع آراض ضیایی بار دیگر به عنوان رئیس این هیأت برای دوره چهار سال آینده انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان؛ پس از برگزاری انتخابات آراض ضیایی تنها کاندیدای ریاست هیأت تیراندازی با کمان استان زنجان با کسب 13 رأی در مجمع، بار دیگر سکان هدایت این هیأت ورزشی را بر عهده گرفت.
شایان ذکر است، مجمع انتخاباتی رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان آذربایجان غربی در چند روز گذشته برگزار شد و  پیمان رضایی با کسب ۱۳ رای رئیس این هیئت شد.
براین اساس محمد علی شجاعی سرپرست فدراسیون تیراندازی با کمان در حکمی پیمان رضایی به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت تیراندازی با کمان آذربایجان غربی منصوب کرد.