در آخرین روز بهار دومین جشنواره خانوادگی تیر و کمان در خانه تاریخی نوریان با همکاری سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد و هیئت تیراندازی با کمان شهرستان نجف آباد برگزار شد.

در این برنامه شرکت کنندگان که بالغ بر ۱۰۰ نفر بودند،همگی به طور رایگان تیراندازی با کمان را فرا گرفتند و استعداد یابی شدند.
در پایان مسابقه ای بین شرکت کنندگان در دو رده سنی زیر ۱۵ سال و بالای ۱۵ صورت گرفت و به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.
همچنین در این برنامه گروه سرود شکست سکوت (ناشنوایان) نیز اجرای هنر داشتند.
با تشکر از رییس هیئت تیراندازی با کمان شهرستان نجف آباد جناب آقای خداداد و نایب رئیس هیئت سرکار خانم موحد که همایش را بخوبی برگزار کردند.